Show simple item record

dc.contributor.advisorBargel, Terje Harald
dc.contributor.authorAlsaker Hopland, Agathe
dc.date.accessioned2015-10-05T14:56:05Z
dc.date.available2015-10-05T14:56:05Z
dc.date.created2014-12-20
dc.date.issued2014
dc.identifierntnudaim:12274
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2350355
dc.description.abstractDenne masteroppgåva ser teoretisk nærmare på faktorar som påverkar stabilitet i skredområde, og utløysingsmekanismar for grunne jordskred og flaumskred. To hus på Øverkil i Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag fekk bygningskadar på grunn av jordskred i fluvialt materiale i mars 2012. 12. mars blei ein garasje totalskadd, noko som førte til evakuering og stenging av E14. Ingen personar kom til skade. 28. mars blei naboen til den fyrste skredet råka av eit nytt jordskred. Hundegarden som ligg tett inntil hovudhuset blei knust, og bebuarane evakuerte. Ingen dyr eller menneske kom til skade. Ei vurdering av aktuelle sikringstiltak for å redusere og avgrense skadeomfanget ved eventuelle seinare hendingar blir presentert. Kvartærgeologisk kartlegging og tolking av geologisk historie over området er framstilt, i tillegg til beskriving av eit sikringstiltak som blei ferdigstilt i desember 2013 på eit av nabohusa til hendingane. Til slutt presenterar oppgåva resultat frå feltarbeid, laboratoriefunn og 14C-datering. Skredet på Stuggubakken skjedde på grunn av fjerning av skog og forvitra topplag. Laget under topplaget fungerte som eit glideplan når all nedbøren kom, i tillegg til at helinga ned mot huset er ca. 55°. Det ganske klart fram at det har gått leirskred i bekken som demma opp vatnet og førte til dambrot ved Sandstad skredet. Dette er ei skummel ravine som bør sikrast skikkeleg sidan huset til Bonslet ligg so nært utløpsområdet. I tillegg vil E14 være utsett for jordskred i nedbørsperiodar. Her vil det ganske sannsynleg kome fleire jordskred.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectTekniske geofag, Miljø- og hydrogeologi
dc.titleGeologiske og hydrogeologiske forhold som gjev fare for jordskred - Med eksempel frå Øverkil i Nord-Trøndelag
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber134


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record