Show simple item record

dc.contributor.advisorValen, Marit Støre
dc.contributor.advisorBjørberg, Professor Svein
dc.contributor.authorHareide, Peter Johann
dc.date.accessioned2015-10-05T14:47:28Z
dc.date.available2015-10-05T14:47:28Z
dc.date.created2015-06-09
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13075
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2349875
dc.description.abstractBare halvparten av dagens sykehusbygninger rapporteres som akseptable for å utøve dagens sykehusprosedyrer. En nedprioritering av forvaltning, drift og vedlikehold gjennom flere år har bidratt til et etterslep i bygningsmassen, og nylige rapporter om tilstanden til norske sykehus estimerer en nødvendig oppgraderingskostnad på rundt 40 milliarder kroner. Som et tiltak for å få bygningene i en bedre standard etablerte Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) Sykehusbygg HF (SBHF) i 2014. SBHF sikter mot å bidra til bedret tidligfaseplanlegging, gjennomføring og forvaltning av sykehusbygninger i Norge. Masteroppgavens problemstilling er å undersøke strategier for optimalisering av verdi i norske sykehusbygninger gjennom tidligfaseplanlegging. Tre forskningsspørsmål er blitt utarbeidet for å besvare problemstillingen: 1. Hva er verdi i en bygningskontekst? 2. Hva skaper verdi i sykehusbygninger? 3. Hvilke elementer burde være tilstede for fremtidig utvikling av sykehusbygninger? For å svare på forskningsspørsmålene er det blitt gjennomført et litteraturstudie og tilfellestudier av fire norske sykehus og SBHF. Tilfellestudiene bestod av dokumentanalyser, semistrukturerte intervjuer og én workshop. Resultatene indikerer at verdi i et sykehus kan defineres som en bygning som skaper optimale forhold for helsetjenestene. Verdiledelse er en anbefalt fremgangsmåte som kan bidra til å skape optimale forhold for kjernevirksomheten. Gjennom å identifisere, klassifisere, evaluere og optimalisere behov og krav på et tidlig stadium av et prosjekt kan man utarbeide riktige spesifikasjoner og kriterier som kan ligge til grunn for å skape en verdifull bygning. Litteraturen anbefaler bruk av tilpasningsdyktighet og livsløpskostnader (LCC) for å forberede bygningene mot fremtidens utvikling. Tilstandsrapporter påpeker imidlertid at det ikke har vært et godt nok fokus på elementene frem til i dag. Gjennom tilfellestudiene kommer det likevel frem at elementene er kjente begreper i nyere tidligfaseplanlegging av sykehus. Flere av de vurderte sykehusene har planlagt etter tilpasningsdyktighet, men muligheten benyttes ikke som planlagt. LCC-analyser har heller ikke blitt anvendt i like stor grad som planlagt, noe som har ført til utilstrekkelige løsninger på noen av de studerte sykehusene. Litteraturen trekker også frem strategisk involvering av fasilitetsstyringen (FM) som nødvendig for fremtidig utvikling av sykehusene. Per dags dato rapporteres FM i sykehus som utilstrekkelig, selv om området har et økende fokus de senere år. Å inkludere FM i styrerommene vil gi en strategisk og langsiktig planlegging av sykehusene. SBHF blir av intervjuobjektene sett på som et spennende tiltak. SBHF selv ønsker å bidra til store sykehusprosjekter, samt bistå som en kunnskapsbank som måler og registrerer erfaringsdata fra sykehus over hele landet. På denne måten kan man utarbeide retningslinjer for nye prosjekter, basert på tidligere prosjekters suksess eller mangler. Fremgangsmåten for utarbeidelse av masteroppgaven har gitt en bred forståelse av hvilke strategier og elementer som bør være tilstede for verdiskapning i norske sykehus. Et økende fokus på bruk av livsløpsplanlegging i form av LCC-analyser og tilpasningsdyktighet i tillegg til strategisk involvering av FM i styrerommene vil bidra til verdi i fremtidens sykehusbygninger. SBHF kan være en aktør som bidrar til at disse tre elementene blir tatt i bruk i fremtidens sykehussektor.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Eiendomsledelse og forvaltning
dc.titleStrategier for optimalisering av verdi i sykehusbygg - Hva skaper verdi i sykehusbygg?
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber99


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record