Show simple item record

dc.contributor.advisorPitera, Kelly
dc.contributor.authorVoll, Lisbeth
dc.date.accessioned2015-10-05T14:47:16Z
dc.date.available2015-10-05T14:47:16Z
dc.date.created2015-06-09
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:12797
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2349826
dc.description.abstractDenne oppgaven tar utgangspunkt i arbeidet med å finne en ny vegtrasé for rv. 13 i Oddadalen i Hordaland. Eksisterende vegstrekning er rasutsatt og har dårlig geometri. De siste årene er det sett på ulike løsninger for å bedre situasjonen, og Statens vegvesen har foreslått å bygge en ny vegtrasé. Flere løsninger har blitt foreslått, men det er ennå ikke tatt noen politisk avgjørelse. Hensikten med denne oppgaven er å finne en gunstig trasé for ny veg i Oddadalen. Det fokuseres på å finne en vegtrasé som gir trafikantene en positiv reiseopplevelse og legger til rette for å bygge et turistanlegg langs den nye vegen, med utsikt mot turistattraksjonen Låtefoss. Det tas også hensyn til andre mål som er definert for en ny veg i Oddadalen, men i mindre grad enn i en ordinær konsekvensutredning. Startpunkt og endepunkt for vegtraséen er henholdsvis Grostøl og Hildal. Denne strekningen er omtrent ti kilometer i luftlinje. Grostøl er punktet der rv. 13 møter E134. Gjennom et litteraturstudie blir det sett på hva som kjennetegner god tilrettelegging for turisttrafikk, og som inspirasjon vises eksempler på andre turistattraksjoner som ligger nær trafikkerte veger. Ut fra dette foreslås det hva som bør tas hensyn til ved plassering og utforming av et turistanlegg ved Låtefoss. Funksjons- og dimensjoneringskravene som stilles til den nye vegen blir også gjennomgått. Prosessen med å komme fram til et gunstig traséalternativ er valgt å dele i tre hoveddeler. De tre delene er en idéfase, en optimaliseringsfase og en analysedel. I idéfasen blir mange forslag skissert, og de beste av disse blir studert nærmere i neste fase, der linjeføringen optimaliseres. Etter at linjeføringen er justert, blir traséalternativene analysert. Analysen er hovedsakelig en vurdering av måloppnåelse av sju ulike mål, og alternativene rangeres etter grad av måloppnåelse. To av målene omhandler turisme og reiseopplevelse, og disse vektlegges mest i sammenstillingen. I tillegg gjøres det et enkelt kostnadsestimat. Som bakgrunn for analysen blir det blant annet gjort beregninger av stoppsiktlengder i forbindelse med et vegkryss. Vegkrysset er foreslått for å gi adkomst til et turistanlegg ved Låtefoss. Fra krysset er det kort avstand til tunnelåpninger på begge sider, og det gjøres beregninger av hvilke fartsgrenser stoppsiktkravet oppfylles ved. Analyseresultatet blir diskutert og sett i sammenheng med den anbefalte løsningen fra Statens vegvesen, og på bakgrunn av dette anbefales ett av alternativene.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Transport
dc.titleUtvikling av ny trasé i Oddadalen - med fokus på reiseopplevelse og turisme
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber177


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record