Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorPettersen, Josteinnb_NO
dc.contributor.authorJust, Kristian Joakimnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:47:03Z
dc.date.available2014-12-19T11:47:03Z
dc.date.created2011-10-14nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier448150nb_NO
dc.identifierntnudaim:6233nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/234458
dc.description.abstractLNG-produksjon i arktisk klima innebærer store temperaturvariasjoner som har innvirkning på både utstyr og kraftproduksjon. DMR-prosessen som evalueres er luftkjølt og benytter blandet kuldemedium i begge kjølekretsene. Omgivelsestemperaturen påvirker prosessen da trykk og temperaturforhold i forkjølingen er sterkt bundet til kjøleluftens temperatur. Forkjølingens kompressordriftspunkter og turtall er hovedfokus sammen med størrelsen på LNG-produksjonen ved varierende omgivelsestemperatur. Med gassturbindrift av kompressorer må prosessen tilpasses et begrenset turtallsområde. Årsmiddeltemperaturen ved det aktuelle klimaet var på 1,9°C, men øvre turtallsbegrensning krevde designtemperatur 18°C for å sikre drift ved 30°C omgivelsestemperatur. Turtallsregulering ved lave omgivelsestemperaturer viste seg å ikke ha innvirkning på produksjonen da begrensningen lå i hvor mye effekt som kunne overføres mellom gassturbinene i de to kjølekretsene og mye av den tilgjengelige effekten ikke ble benyttet. Integrert LPG-ekstraksjon krevde fast splittemperatur mellom kjølekretsene var dermed ikke en frihetsgrad som kunne benyttes, men som ville bidratt til økt produksjon ved lave temperaturer. Anleggets begrensende faktorer førte til lavere produksjon og mindre endringer i kompressorenes driftspunkter ved -30°C. Turtallsregulering i form av nedsatt kjøling og økt trykk i forkjølingen endret driftspunktene ytterligere mot dem ved høyere omgivelsestemperatur og fjernet mye av behovet for endringer i kuldemediets sammensetning. Effekten av endringer i kuldemediet motvirker turtallsreguleringen. I motsetning til hva som har blitt hevdet om linearitet avtar produksjonens økning ved lavere temperaturer med standard driveroppsett. Med økt effektoverføring vil man kunne oppnå lineær vekst i produksjonen ved synkende temperaturer, men begrensninger i oppstrømsprosesser gjør at det ikke er praktisk mulig. Elektrisk kompressordrift blir ikke vurdert som aktuelt for gjeldene design. Simuleringer viser at elektromotorene konstante effekt krever et eget kompressor og utsyrsdesign.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:6233no_NO
dc.subjectMTENERG energi og miljøno_NO
dc.subjectVarme- og energiprosesserno_NO
dc.titleEvaluering av dual-mix prosess for LNG-produksjon i arktisk klimanb_NO
dc.title.alternativeEvaluation of dual mixed Refrigerant Process for LNG production in arctic Climatenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber80nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel