Show simple item record

dc.contributor.advisorNovakovic, Vojislavnb_NO
dc.contributor.advisorThunes, Jon Vikingnb_NO
dc.contributor.advisorSælen, Eivindnb_NO
dc.contributor.authorEide, Ainanb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:44:58Z
dc.date.available2014-12-19T11:44:58Z
dc.date.created2010-09-11nb_NO
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier350731nb_NO
dc.identifierntnudaim:4740nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/233832
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært oppfølging av driften av behovsstyrt ventilasjon, lys og varme på Kaffehuset Friele i Bergen over en begrenset periode, og dokumentere den oppnådde energiytelsen i praksis. I utarbeidelsen av prosedyre for kontinuerlig funksjonskontroll er det innhentet byggteknisk data, driftsinformasjon samt utførelse av egne feltmålinger. Prosedyren ser ut til å fungere bra i praksis, da det er gjort en del funn på bygget ved bruk av prosedyren: Det kommer frem at arbeidsområdet til noen av spjeldene er for lav i forhold til minluftmengde. Avgitt effekt fra lysarmatur er vesentlig høyere enn anbefalt. Skal-verdien til CO2 føleren er satt til 1250 ppm i kontorene er for høy. Det er registrert store avvik på trykkføler i aggregatet da det viser seg å være store avvik mellom målte og prosjekterte verdier, henholdsvis 160 Pa og 120 Pa på tilluft og 332 Pa og 160 Pa på avtrekk. Målte parametre for inneklima er generelt innenfor anbefalte grenseverdier, men de største avvikene finnes i målinger av belysningstyrken og temperatur. Temperaturen i kontor 507 er målt opp mot 30°C, analysene tyder på at det er installert effekt til belysning som er årsaken. Det er registrert støy fra spjeldmotorene, noe som er uakseptabelt og leverandør anbefaler utskiftning av de spjeldmotorene det gjelder. Målt energibehov for etasjen på 189kWh/m2 er høyere enn reelt forventet og reelt beregnet som er henholdsvis 130kWh/m2 og 151kWh/m2. Imidlertid er verdier fra Enøk Normtall 196kWh/m2. Energibehov til installert belysning på bygget er gjennomsnittlig 28kWh/m2, en verdi som er vesentlig høye enn krav i teknisk veiledning på 8kWh/m2 og prosjektert energibehov på 12kWh/m2.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for energi- og prosessteknikknb_NO
dc.subjectntnudaimno_NO
dc.subjectMTPROD produktutvikling og produksjonno_NO
dc.subjectEnergi-no_NO
dc.subjectprosess- og strømningsteknikkno_NO
dc.titleBehovsstyring av energi- og inneklimaytelser - oppfølging i praksisnb_NO
dc.title.alternativeDemand control of energy and indoor environment performances - a case studynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber169nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for energi- og prosessteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record