Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTorp, Olavnb_NO
dc.contributor.advisorBjørke, Oyvindnb_NO
dc.contributor.authorJakobsen, Jo Faltinnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:33:29Z
dc.date.available2014-12-19T11:33:29Z
dc.date.created2014-08-21nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier739825nb_NO
dc.identifierntnudaim:11124nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232954
dc.description.abstractFra man får en lysende idé om et nytt bygg- eller anleggsprosjekt, til man kan utføre det første spadetaket, er det flere prosesser man må gjennom. En av disse er kommunens og fylkeskommunens behandling av innsendt regulerings- eller detaljreguleringsplan. Hensikten med denne masteroppgaven er å analysere denne behandlingen i Stavanger og Sandnes kommune. Det er videre et ønske om at analysen skal svare til formålet med oppgaven;utarbeide tiltak som vil bedre behandlingsprosessen av regulerings- og detaljreguleringsplaner i Stavanger og Sandnes kommune.For å få et godt nok innblikk i behandlingsprosessen har det vært viktig å belyse den fra både kommunene og fylkeskommunen sin side, samt fra private forslagsstillere sin side. I den forbindelse er det produserte to spørreundersøkelser som er sendt ut til aktuelle kommunale representanter samt ulike lokale forslagsstillere. Nasjonale og lokale lover, regler og retningslinjer er nøye undersøkt slik at undersøkelsene ble valide. For å få et innblikk i hvordan behandlingsprosessen foregår i kommunen i dag, er det utført en undersøkelse av behandlingen til innsendte planer for prosjektet Badehusgata i Stavanger kommune og prosjektet Nygaardshagen i Sandnes kommune.Resultatene av spørreundersøkelsene og prosjektene som er undersøkt viser at mangel på kommunikasjon og samhandling mellom de involverte i behandlingsprosessen fører til økt tidsbruk. Det kommer frem atfylkeskommunen er lite delaktig i behandlingen av regulerings- og detaljreguleringsplanene, på tross av at det er fylkesmannen som skal utføre den endelige godkjennelsen av planene.Det er anbefalt at det utarbeides to utvalg som sammen skal bidra til å redusere tidsbruken i behandlingsprosessen. Hensikten med disse utvalgene er å sette sammen representanter fra kommunen, fylket og det private slik at man kan utveksle erfaringer og kunnskap. Målet er da at man skal skape mer verdi for lokalsamfunnet.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleAnalyse av behandlingsprosessen til regulerings- og detaljreguleringsplaner i Stavanger og Sandnes kommunenb_NO
dc.title.alternativeAnalyse of the Considerationprocess of Zoning and Detailed Zoning Plans in Stavanger and Sandnes Municipalitynb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber135nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel