Show simple item record

dc.contributor.advisorHaakonsen, Trond Arvenb_NO
dc.contributor.authorHaverstad, Sindre Janssonnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:32:42Z
dc.date.available2014-12-19T11:32:42Z
dc.date.created2014-02-04nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier693689nb_NO
dc.identifierntnudaim:9078nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232800
dc.description.abstractDet er i denne oppgaven gjort en analyse av modellbasert vegprosjektering i henhold til Statens vegvesens nye Håndbok 138, ved hjelp av programvaren Novapoint 19DCM. Et konkret prosjekt, ny gang- og sykkelveg langs Heimdalsvegen, er tidligere prosjektert på tradisjonelt sett i Novapoint 18.30. I arbeidet med oppgaven er prosjektet overført til Novapoint 19.10, videreutviklet og klargjort for leveranse i henhold til Håndbok 138. Videre er det vurdert hvorvidt resultatet følger de konkrete retningslinjene fra denne håndboka. Det blir også gjort en gjennomgang av en del av valgene Statens vegvesen har gjort i utarbeidelsen av boka. Dette med bakgrunn i den informasjonen som har kommet fram i litteraturstudiet.I del to av oppgaven er det sett på dataflyt, og hvorvidt særlig LandXML er i stand til å lagre beregningsdata for vegmodellen. For å vurdere dette er LandXML-filer eksportert fra og sammenlignet mot vegmodellen i Novapoint. Oppgaven er avgrensa til kun å vurdere dataflyt for selve vegmodellen, den går ikke inn på andre aktuelle områder som for eksempel vegskilt eller landskap. Det er heller ikke vurdert annen programvare enn Novapoint 19DCM. I de følgende punktene er hovedfunnene og konklusjonene av arbeidet oppsummert:* Novapoint er i stand til å levere resultater som langt på vei er i samsvar med retningslinjene i Håndbok 138.* item SVV har gjort gode valg i håndboka, blant annet ved å kreve prosjektering i NTM-projeksjonen og leveranser av modeller i LandXML-formatet.* LandXML kan lagre resultatvegmodellen, men kommer til kort når det gjelder beregningsdata.Det er avslutningsvis i arbeidet pekt på noen forbedringsområder. For Statens vegvesen anbefales det å engasjere seg i videreutviklinga av LandXML. Det blir også anbefalt å forbedre objektlista med tydeligere krav til hvilke metadata som skal leveres, og hvordan de skal leveres.For Novapoints del er det behov for en bedre og mer fullstendig LandXML-eksport for vegmodellen. Det er også behov for å tilrettelegge for samordning direkte i Novapoint Basis, samt en bedre kobling mellom Basis og visualiseringsverktøyet Virtual Map.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleModellbasert vegprosjekteringnb_NO
dc.title.alternativeModel based Road planningnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber109nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record