Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEmdal, Arnfinnnb_NO
dc.contributor.advisorChristensen, Stein Olavnb_NO
dc.contributor.authorMoe, Karl Fredrik Hvoslefnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:32:32Z
dc.date.available2014-12-19T11:32:32Z
dc.date.created2013-11-26nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier667509nb_NO
dc.identifierntnudaim:9263nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232755
dc.description.abstractI denne masteroppgaven er det underøkt hvordan enkelte av egenskapene i en leire påvirker skråningsstabiliteten når denne skal beregnes med en grenselikevektsmetode. Det er utført en litteraturstudie for å undersøke hvordan de anisotrope fasthetsegenskapene i leire påvirkes av andre fysiske parametere som overkonsolideringen, plastisiteten og om konsolideringsspenningen har rotert siden sedimentasjonen av leiren. I tillegg er det funnet resultater av beregninger der det er studert hvordan endringer i anisotropien påvirker skråningsstabiliteten. Det er også studert hvordan deformasjonsmykning i leire fører til progressive brudd og alternative metoder for å løse disse tilfellene med grenselikevektsmetoden. Det er beskrevet to metoder for å beregne sikkerhetsfaktoren til progressive brudd. Begge tar som utgangspunkt at skjærfastheten faller uten videre deformasjon når belastningen når bruddspenningen.For å illustrere hvordan en endring i anisotropien som følge av variasjon av overkonsolideringen og plastisiteten i leire samt at retningen til den aktive skjærfastheten er rotert fra vertikal retning til retningen for største konsolideringsspenning påvirker stabiliteten er det beregnet sikkerhetsfaktorer for en eksempelskråning i Geosuite og Slide. I beregningene er det kun anisotropien i leiren som er endret, den aktive skjærfastheten er beholdt konstant for alle tilfellene. Skråningen som er beregnet har en helning 1:10 og består av bløt, homogen leire. Helning og su-profil er valg slik at den med anisotropiforhodet anbefalt i Håndbok 016 har en sikkerhetsfaktor på ca 1,5. Beregningene viser at ved en økning av overkonsolideringsgraden fra 1 til 6 øker sikkerhetsfaktoren med 9,8%, en økning i plastisiteten fra 0% til 40% øker sikkerhetsfaktoren med 19,9% og en rotasjon av den aktive skjærfastheten fra horisontal til retningen for største konsolideringsspenning øker sikkerhetsfaktoren med 5,8%. Resultatene viser at de anisotrope fasthetsforholdene påvirkes av andre fysiske egenskaper i leiren som igjen påvirker sikkerhetsfaktoren til en skråning.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titlePremisser som påvirker beregnet skråningsstabilitet ved bruk av grenselikevektsmetodernb_NO
dc.title.alternativeSlope Stability Calculations by use of LEM, -Factors of influencenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel