Show simple item record

dc.contributor.advisorNordal, Steinarnb_NO
dc.contributor.authorGjærum, Andreas Jonatannb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:32:17Z
dc.date.available2014-12-19T11:32:17Z
dc.date.created2013-10-03nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier653356nb_NO
dc.identifierntnudaim:9566nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232671
dc.description.abstractI denne oppgaven ble Francesca Dezi et al. (2010) sin forenklede tilnærming for beregning av en pels kinematiske respons som følge av seismisk eksitasjon vurdert. Forenklingen baserer seg på å gjøre en statisk betraktning av pelen for jordens ulike svingemoder og deretter superponere responsen fra de ulike svingemodene. Målet med denne studien var å undersøke hvor godt den forenklede statisk ekvivalente tilnærmingen evaluerer pelens kinematiske respons sammenlignet med element-beregninger og standardiserte responskurver. Den forenklede tilnærmingen ble implementert i Matlab og totalt seks ulike peler i lagdelt jord ble betraktet. Responsen til fire av pelene ble eksitert av en kunstig tidsserie og sammenlignet med responsen fra element programmet OpenSeesPl. De to resterende pelene ble eksitert med en harmonisk forskyvning av berggrunnen og den forenklede metodens respons ble evaluert i forhold til standardiserte responskurver. Alle analysene ble gjort med konstant skjærstivhet og demping i de ulike jordlagene. Sammenligningen av resultatene viste at den forenklede tilnærmingen ga gode estimater for pelens maksimale moment i jordprofilets lagdeling, men ga større avvik ved beregning av pelens maksimale skjær og innspenningsmoment i pelens topp. Det ble konkludert med at den forenklede tilnærmingen kan anbefales til beregning av en pels kinematiske bøyemoment i lagdelinger for jord med lineær oppførsel. Ikke-lineære analyser ble ikke gjennomført.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleVurdering av en forenklet metode for beregning av kinematiske krefter på en pel utsatt for seismisk eksitasjonnb_NO
dc.title.alternativeAssessment of a simplified approach for estimating the kinematic response of a single pile exposed for seismic exitationnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record