Show simple item record

dc.contributor.advisorRyeng, Eirin Olaussennb_NO
dc.contributor.authorOma, Helenenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:32:04Z
dc.date.available2014-12-19T11:32:04Z
dc.date.created2013-09-19nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier649709nb_NO
dc.identifierntnudaim:9769nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232596
dc.description.abstractRegjeringen har gjennom handlingsplanen "Norge Universelt utformet 2025" satt fokus på at transportsystemet skal være laget slik at alle mennesker kan benytte seg av det. Synshemmede er en gruppe som det må tas spesielle hensyn til når transportsystemet blir planlagt for å være universelt utformet. Ett av virkemidlene som bidrar til lettere orientering for synshemmede er bruk av taktil oppmerking. Denne oppgaven ønsker å undersøke hvordan synshemmede orienterer seg ved gangfelt, og om taktil oppmerking her er nyttig for den synshemmede. Man søker svar på om den taktile oppmerkingen fungerer etter hensikten, og om det eventuelt er forbedringer som kan gjøres.Et litteratursøk ble gjennomført for å finne informasjon om hvordan synshemmede orienterer seg og hvilke tilrettelegginger som benyttes i dag. Det ble benyttet en kvalitativ forskningsmetode ved hjelp av dybdeintervjuer av personer med ulik grad av synshemming. Etter hvert enkelt intervju ble det foretatt en befaring av gangfelt med taktil oppmerking for å høre ulike synspunkter fra intervjupersonene på hvordan dette fungerte i praksis.Ut fra intervjuene og befaringene kom det frem at det var ulike behov knyttet til tilrettelegging ved gangfelt. Synshemmede er en gruppe som er sammensatt av både blinde og svaksynte, der noen bruker synet tilå orientere seg, noen får god hjelp av førerhund og noen bruker mobilitetsstokk. De personene som ikke brukte synet til å orientere seg brukte ofte hørselen i tillegg til mobilitetsstokk og førerhund. Taktil oppmerking ved gangfelt ble brukt i varierende grad av de intervjuede. Noen brukte mobilitetsstokken aktivt for å oppsøke de taktile feltene, mens andre ikke var klar over at det fantes slike felt i det hele tatt. For personene som brukte synet til å orientere seg er det viktig at det er gode nok kontraster mellom ulike elementer i omgivelsene. Taktil oppmerking med god nok kontrast kan brukes til å få informasjon om omgivelsene.For at den taktile oppmerkingen skal fungere optimalt er det viktig at utformingen er mest mulig lik slik at det er lett å gjenkjenne. De taktile områdene kan med fordel ha god kontrast med områder rundt, slik at personer som bruker synet til å orientere seg får nytte av det. Fo rå trygt kunne ta riktig retning over gangfeltet er det viktig at kantsteinen ligger mest mulig normalt på gangfeltets retning. Kantsteinen må også ha riktig høydeforskjell med kjørebanen, både for å kunne ta retning, og for å varsle om at man begir seg ut i kjørebanen. I følge Håndbok 278 skal denne høydeforskjellen være på 2 cm.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleTaktil oppmerking for synshemmede ved gangfelt - fungerer de etter hensikten?nb_NO
dc.title.alternativeTactile Markings for Visually Impaired at Pedestrian Crossings - does it work as intended?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber104nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record