Show simple item record

dc.contributor.advisorTorp, Olavnb_NO
dc.contributor.advisorPersen, Endrenb_NO
dc.contributor.authorVik, Endre Skavhaugnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:55Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:55Z
dc.date.created2013-04-15nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier616134nb_NO
dc.identifierntnudaim:8505nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232380
dc.description.abstractDet er et stort omfang av bygg- relaterte feil i byggenæringen i Norge. Dette har de siste årene ført til et økt fokus på kvalitet, og tiltak som skal hindre at feil skal oppstå. Dette har HENT AS tatt tak i og etablert en stor kvalitetsavdeling som skal bidra til at prosjektene kan gjennomføres med riktig kvalitet til riktig tid – hver gang. I styringssystemet for kvalitet er det etablert en rekke rutiner for å kvalitetssikre prosessene frem til ferdig bygg. En av disse er systemet for håndtering av avvik og hendelser i produksjon på byggeplass. HENT har sett at det er en del mangler ved dette avvikssystemet, spesielt muligheten til å analysere dataene som samles inn, men også med tanke på registrerings og behandlingsprosessen. Det har derfor blitt gjennomført en analyse av dagens system, med mål om å kartlegge hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig. I tillegg vurderes endringer som kan gjennomføres for å oppnå en mer hensiktsmessig prosess i avviksbehandlingen. Det er i denne oppgaven gjennomført en litteraturgjennomgang som tar for seg hvordan et system for kvalitet bør utformes, og hvilken rolle avvikssystemet bør ha i en bedrifts kvalitetssystem. For analysen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant HENT sine ansatte, samt intervjuer og deltakende observasjon. Disse undersøkelsene kartlegger bruken av systemet i HENT, i tillegg til hvordan de forskjellige elementene i avvikssystemet fungerer i prosjektenes hverdag. Undersøkelsene viser at det er et stort fokus på å forbedre kvaliteten i HENT. Både fra ledelsen og i de enkelte prosjektene. Onsket om å lære av feil og hendelser står sterkt. Samtidig benyttes informasjonen fra avvikene i liten grad til å iverksette tiltak til forbedring. Systemets evne til å analysere, rapportere og registrere dataene på en enkel og hensiktsmessig måte, er de største ankepunktene, og for at HENT i større grad skal kunne lære av sine feil, må det gjennomføres endringer som letter registreringsprosessen, registrere mer entydige data og tilrettelegge for en enklere behandlings og rapporteringsprosess. For å løse utfordringene med avvikshåndteringen, samt lære av feil og hendelser som oppstår, må det etableres et nytt, eller videreutviklet system som ivaretar endringene som foreslås i denne oppgaven. Det må settes av betydelige ressurser til implementering og opplæring av HENT sine ansatte, slik at alle muligheter blir tatt i bruk i prosjektene. Ved å innføre et godt verktøy og gjennomføre god opplæring vil HENT sine prosjekter kunne gjennomføres med færre feil og hendelser, og dermed øke produktiviteten i bedriften.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleAvvikshåndtering i produksjon på byggeplass: Optimalisert håndtering av hendelser og avvik i produksjon på byggeplassnb_NO
dc.title.alternativeNonconformities in Quality Management in Construction Jobsitesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber111nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record