Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBruland, Amundnb_NO
dc.contributor.authorKolden, Nicolainb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:47Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:47Z
dc.date.created2013-01-02nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier581700nb_NO
dc.identifierntnudaim:7278nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232344
dc.description.abstractRapporten er utarbeidet med bakgrunn i studentens interesse for valg av byggemetode for bæresystemer i betong og hva som påvirker entreprenørens valg av byggemetode. Studentens inntrykk er at det er lite forskning eller litteratur innen dette tema. Relevansen for temaet og oppgaven er kommunisert som god fra professor Amund Bruland. Hensikten med rapporten har vært å kartlegge hvilke hovedfaktorer som påvirker valget av byggemetode for bæresystemer i betong, valget mellom plasstøpt og prefab byggemetode. Litteratur, intervju og prosjektgjennomgang er gjennomgått og danner grunnlaget for diskusjonen i masteroppgaven. Masteroppgaven er skrevet ved Institutt for bygg, anlegg og transport, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU, våren 2012. Samarbeidsparter har vært Veidekke Entreprenør AS. Metodene som er benyttet i arbeidet med rapporten er litteraturstudium, intervju og prosjektgjennomgang, i form av kostnadsanalyse. Litteraturstudiet presenterer teori om blant annet betong og betongens historie. Videre presenteres teori om prefabrikkerte betongelementer og plasstøpte konstruksjoner, med fokus på tid, kostnad, kvalitet og SHA. Intervju er benyttet for å synliggjøre meninger og synspunkter hos en entreprenør, i dette tilfellet Veidekke Entreprenør AS. Prosjektgjennomgangen er basert på fem boligprosjekter med fokus på kostnader. Kalkyler er benyttet som underlag, hvor studenten har utarbeidet egne kostnadsberegninger basert på dette. Dette dannet grunnlaget for kostnadsanalysen. Syntesen av de samlede metoder og dets resultater, danner grunnlaget for forståelsen og besvarelsen av problemstillingen i masteroppgaven. Oppgaven er begrenset til å omhandle byggemetodene betongelementer og plasstøpte betongbæresystemer i bygninger. Dimensjonering og konstruktive prinsipper er ikke vurdert i denne oppgaven. Kostnadsanalysen viser ingen klar tendens for de to byggemetodene. Prosjektene er spredt i grafen med både prefab og plasstøpte prosjekter om hverandre. Ut i fra dette kan man ikke trekke noen klare slutninger mellom byggemetodene. Noe av det som kostnadsanalysen viser, er at den spesifikke kostnaden for bæresystemet øker med økt spesifikk kostnad prosjekt, noe som gjelder begge byggemetoder. Dette kan vanskelig forklares med økt kvalitet i prosjektet, men mulig forklares med økt kompleksitet i prosjektet. Validiteten til kostnadsanalysen er noe lav, grunnet for få prosjekter. Det var noe overraskende at de tekniske forskjellene mellom byggemetodene, ikke i større grad er avgjørende ved valg av byggemetode. Svarene i intervjuene, kommer fra Veidekke entreprenør AS, men som Norges største entreprenør antas en viss overføringsverdi til konkurrerende entreprenører. Entreprenørens filosofi, erfaring og ressurskapasitet er viktige når byggemetode skal velges. De nevnte faktorene sammen med kostnad, byggetid og spennvidder er hovedfaktorene som påvirker valg av byggemetode for bæresystem i bygninger.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7278no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectProsjektledelseno_NO
dc.titleBæresystem i betong: Plasstøpt eller Betongelementer?nb_NO
dc.title.alternativeBuilding Structures: Precast or Cast in Place Concrete?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber194nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel