Show simple item record

dc.contributor.advisorBohne, Rolf Andrénb_NO
dc.contributor.advisorAlmås, Anders-Johannb_NO
dc.contributor.authorWood, Oda Carolinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:14Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:14Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566333nb_NO
dc.identifierntnudaim:7253nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232252
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler vurderinger av levedyktighet, herunder betraktninger av konsekvenser for miljø og økonomi over tid. Det er gjennomført beregninger av livssykluskostnader, LCC, i henhold til NS 3454. I tillegg er det gjort en livsløpsvurdering (LCA) ved hjelp av klimagassregnskap.no. Dette knyttes opp mot en tenkt oppgradering av en kontorblokk i Sandvika til plusshusnivå. Tre ulike konsepter for oppgradering av kontorblokken ble vurdert, herunder to plusshuskonsept og en standard oppgradering etter gjeldende byggteknisk forskrift. Alle konseptene innebærer utskifting av fasaden, økte isolasjonsmengder i yttervegg og nytt ventilasjonsanlegg. Utover dette varierer konseptenes omfang. Plusshuskonseptene involverer installasjon av varmepumpe og solcellepanel på tak. Ved beregningene benyttes en analyseperiode på 25 år, og oppgraderingen betraktes som en av flere mindre sykluser i løpet av bygningens totale livsløp. Beregningene resulterte i kun små forskjeller mellom konseptenes analyseperiodekostnad. Det totale klimagassutslippet fra plusshuskonseptene var langt mindre enn ved standard oppgradering. Generelt peker energi- og materialbruk seg ut som de mest bidragsytende prosessene. Gjennomførte sensitivitetsanalyser viser at konseptenes relative prestasjoner forblir uendret selv ved relativt store variasjon i de antatte inputparameterne. Resultatene ble knyttet opp i et bærekraftig perspektiv for å kunne vurdere levedyktigheten av de ulike konseptene. På bakgrunn av dette kan det konkluderes med at plusshus i dette tilfellet er et mer levedyktig alternativ enn standard oppgradering. Dette begrunnes med at de i større grad møter fremtidige krav, samtidig som de minimerer de miljømessige og økonomiske konsekvensene som følge av oppgraderingen.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7253no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectBygnings- og materialteknikkno_NO
dc.titleLivssyklusbetraktninger for levedyktig oppgradering av kontorbyggnb_NO
dc.title.alternativeLife Cycle Considerations for Sustainable Upgrading of Office Buildingsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber195nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record