Show simple item record

dc.contributor.advisorDrevland, Frode Olavnb_NO
dc.contributor.advisorKristensen, Kai Haakonnb_NO
dc.contributor.authorMeinhart, Annettenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:30:00Z
dc.date.available2014-12-19T11:30:00Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566273nb_NO
dc.identifierntnudaim:7855nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232224
dc.description.abstractByggebransjen er i rask utvikling, hvor krav og ønsker har blitt avansert. For å møte dagens behov, har prosjekteringsprosessen blitt rammet av en organisatorisk kompleksitet. Dette betyr at det er behov for flere aktører i prosjekteringsprosessen, og hvor samarbeid er en avgjørende faktor for å kunne generere gode løsninger. Det er derfor et fokus på at det må utføres en endring i gjennomføring av prosjekteringsprosessen.God kommunikasjon er utpekt som et av de viktigste suksesskriterier for å få til et vellykket prosjekteringsoppdrag. Det paradoksale er at kommunikasjonens betydning for prosjektets suksess er stor, men fokuset på kommunikasjon i et prosjekteringsoppdrag er sterkt nedtonet. Kommunikasjon kan bidra til å bryte ned høy grad av organisatorisk kompleksitet, og det anbefales derfor å ha et fokus på å generere effektiv kommunikasjon. Dette utgangspunktet har ledet frem til masteroppgavens målsetning som er å utvikle et strategisk rammeverk for kommunikasjon i prosjekteringsoppdrag. Gjennom en forskningsprosess er det ønskelig å definere hvordan kommunikasjon kan planlegges, tilrettelegges og beskrives, både internt og med eksterne. Rammeverket vil derfor bidra til at gjennomføringen av kommunikasjon kan betraktes som klar og konsis, og være et virkemiddel for å utvikle et prosjekt. For å utforme det strategiske rammeverket er det benyttet litteratur som vil underbygge førforståelse, og som vil etablere nye kunnskap. Det ble også utført observasjoner og intervjuer for å skape en dypere og mer fullstendig oppfatning av valgt forskningsfelt. Det fremkommer at kommunikasjon er en kilde til motivasjon, til handling, for styring og kontroll, samt for utvikling og endring. Kommunikasjon er derfor et effektiv verktøy for å bryte ned høy grad av organisatorisk kompleksitet. Det burde legges vekt på effektive kommunikasjonsprosesser i ethvert prosjekteringsoppdrag. Effektiv kommunikasjon vil derfor bidra til å optimalisere prosessen, hvor det er fokus på å oppnå samarbeid. For å oppnå effektiv kommunikasjon i et prosjekteringsoppdrag, må det etableres et høyt nivå av samarbeid og tillit. Det må derfor brukes tid på prosessen, og på mellommenneskelig kommunikasjon. Ved stigende grad av tillit vil det være mulig å etablere effektiv kommunikasjon både internt og eksternt. Det anbefales derfor å opprette et kommunikasjonsnettverk, både innad i prosjekteringsgruppen og med eksterne bidragsytere. Et kommunikasjonsnettverk vil gi en beskrivelse på hvordan individer kan formidle og utveksle informasjon effektivt, og hvor oppgaver og arbeidsroller blir definert. Kvaliteten på intern og ekstern kommunikasjon avgjøres i stor grad av kommunikativ kompetanse hos en prosjekteringsleder. Det er prosjekteringslederen som skal definere krav og påpeke at aktører har rett til å motta informasjon, samt at aktørene har ansvar for å gi fra seg informasjon og dele sine kunnskaper med andre. Prosjekteringslederen vil derfor være den avgjørende faktoren for om det lykkes med effektiv kommunikasjon i et prosjekteringsoppdrag. Med grunnlag i de ovennevnte vurderingene har det resulterte i et strategisk rammeverk for kommunikasjon i prosjekteringsoppdrag. Rammeverket er en generisk modell, og viser en trinnvis prosess for hvordan etablere og vedlikeholde effektiv kommunikasjon. Rammeverket består av tre avhengige nivåer:1. Kommunikativ kompetanse2. Etablering av tillit 3. Etablering og vedlikeholdelse av intern og ekstern kommunikasjonRammeverket legger vekt på aktørenes kommunikasjonsbehov, hvor roller og arbeidsoppgaver blir definert. Ved å ta i bruk rammeverket, hvor nivåene implementeres, vil effektiv kommunikasjon være en katalysator og en nøkkelfaktor for å oppnå et vellykket sluttresultat i et prosjekteringsoppdrag. Effektiv kommunikasjon vil derfor bidra til å bryte ned høy grad av organisatorisk kompleksitet. Rammeverket, slik det er presentert i masteroppgaven, er klar til testing i et prosjekteringsoppdrag. Det anbefales at det utføres verifikasjon og mulig korrigering, for at rammeverket skal være et verktøy som kan implementeres i en større skalanb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7855no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectProsjektledelseno_NO
dc.titleStrategisk rammeverk for kommunikasjon i prosjekteringsoppdrag: Et hjelpemiddel for effektiv kommunikasjonnb_NO
dc.title.alternativeStrategic frameworke for communication in design commissionsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber144nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record