Show simple item record

dc.contributor.advisorMidtbø, Terjenb_NO
dc.contributor.advisorNossum, Alexander Salvesonnb_NO
dc.contributor.authorNguyen, Ngoc An Mainb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:29:14Z
dc.date.available2014-12-19T11:29:14Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566134nb_NO
dc.identifierntnudaim:7523nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/232141
dc.description.abstractVisualisering av innendørsmiljøet har fått lite oppmerksomhet sammenlignet med innendørsposisjonering og navigering. Slik situasjonen er i dag er de fleste innendørskart basert på plantegninger med høyt detaljnivå, og presenterer innendørsmiljøet etasjevis som oftest ett kart per etasje. I denne oppgaven blir det laget en ny type innendørskart som viser alle etasjer i ett og samme kart. Hensikten er å gi brukeren en bedre oversikt over de ulike etasjeplanene i et bygg, samt lage et annet kartalternativ for de som ønsker å benytte et nytt innendørskart. Den nye designen kalles for IndoorTube og er inspirert av systematikken og enkeltheten bak metrokartet London Underground Tube Map.Det har blitt tatt utgangspunkt i Gastrosenteret på St. Olavs hospital i Trondheim, og IndoorTube er implementert med hensyn på en navigasjonsoppgave i dette bygget. Ved hjelp av to forskjellige innendørskart et allerede eksisterende kart basert på plantegninger (FloorPlan), og et nytt kart med metrokartmetaforer (IndoorTube) - skal brukergruppen navigere seg frem til bestemte delmål. Brukergruppen i denne oppgaven er personer med bra syn og ingen bevegelsesproblemer. Til navigasjonseksperimentet ble det rekruttert 30 deltakere med en gjennomsnittsalder på 25 år. De ble delt inn i tre grupper: Kontrollgruppe som navigerte uten kart, FloorPlangruppe, og IndoorTubegruppe. Flere statistiske tester ble utført for å sjekke signifikante forskjeller og verdier i eksperimentet.Resultater fra hypotesetester viser ingen signifikant forskjell mellom navigasjonstiden til IndoorTube og FloorPlan, noe som betyr at en person med den nye typen innendørskart (IndoorTube) navigerer like rask som en person med et kjent og allment akseptert innendørskart (FloorPlan). Med 30 observasjoner sier regresjonsanalyser at navigasjonstiden er upåvirket av variablene kjønn, god/dårlig orienteringssans og karttype. Dette betyr for eksempel at en mann med god orienteringssans fra IndoorTubegruppen navigerer like fort som en kvinne med dårlig orienteringssans fra FloorPlangruppen. Andre resultater fra eksperimentet er diskutert i oppgaven. Intervju med deltakerne etter eksperimentet viser at FloorPlan er den karttypen de fleste foretrekker, mye på grunn av kartets oversiktlighet. De fleste i IndoorTubegruppen synes at idéen bak kartet er bra, men designen kan av og til virke noe skjematisk og uvant. Dersom kartet anvendes oftere, ville IndoorTube vært mer oversiktlig enn FloorPlan. Spennende problemområder for begge karttyper er presenter og diskutert i oppgaven. Fra navigasjonseksperimentet har man funnet ut at IndoorTube - Gastrosenteret fungerer for en bestemt brukergruppe i et bestemt miljø.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.subjectntnudaim:7523no_NO
dc.subjectMTING ingeniørvitenskap og IKTno_NO
dc.subjectGeomatikkno_NO
dc.titleFinn frem på sykehuset: Fungerer metrokart innendørs?nb_NO
dc.title.alternativeFinding Your Way Around the Hospital: Can the Design of Metro Map Be Used to Visualize Indoor Environments?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber111nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record