Show simple item record

dc.contributor.authorKrogstad, Knutnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:35Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:35Z
dc.date.created2011-11-02nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier453505nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231807
dc.description.abstractMed byggenæringen som en stor forbruker av energi i Norge, vil reduksjon av energiforbruket i bygg være en forutsetning for å nå de miljømål som myndighetene har satt. Som en følge av dette har energiberegninger blitt en viktig del av kartleggingen av energiforbruket i bygg. Det er imidlertid klart at det urovekkende ofte er et avvik mellom forventet energibruk i bygg, og detmålte forbruket i bygg i ettertid. Dette vil i stor grad skyldes at de verdiene for inngangsparametrene brukt i energiberegningen ikke samsvarer med de faktiske. Inngangsparametrene innehar ofte en usikkerhet som vil gi konsekvenser for energiberegningen. Det er i rapporten kartlagt en rekke inngangsparametre, og hvilke variasjoner disse kan inneha. Det er i mange tilfeller mangelfullt forskningsmateriale på usikkerheten rundt inngangsparametre, men det er etter beste evne vurdert en variasjon for parametrene. Inngangsparametrene har blitt benyttet i to case – et bolighus fra 80-tallet og et næringsbygg. Ved hjelp av Monte Carlo-simuleringer har det blitt påvist følgende resultater rundt usikkerhet og pålitelighet for energiberegninger. Rapportens resultater påviser at variasjon for inngangsparametrene i energiberegninger kan skape store avvik i forhold til statiske verdier for inngangsparametrene. Dette skaper liten pålitelighet for de energiberegningene som er utført med statiske verdier for de to casestudiene,og bekrefter at usikkerheten knyttet til inngangsparametre er noe som bør tas hensyn til i fremtidige energiberegninger.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titlePålitelighet og usikkerhet ved energiberegning av etterisoleringstiltaknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record