Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Markusnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:35Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:35Z
dc.date.created2011-11-02nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier453439nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231803
dc.description.abstractMålet med denne oppgaven er å finne ut av hvorfor store branner blir store. Måten dette blir gjort på er å trekke ut store branner i de siste tiår, og så sammenligne disse med alle bygningsbranner for å finne forskjeller som kan si noe om hvorfor de store brannene blir store, og de små brannene blir små. Siden en stor brann blir definert ut fra størrelsen i utbetalt brannerstatning blir det også gjort undersøkelser av hvordan forsikringsnæringen arbeider for å unngå de store utbetalingene. Det blir også sett på hva regjeringen gjør for å redusere brannskader og til slutt gitt noen beskrivelser av viktige brannforebyggende sikringstiltak for fremtiden. Bakgrunn Oppgaven tar utgangspunkt i et tidligere arbeid utført av Markus Johansen i samarbeid med Sintef NBL.Gjennom dette samarbeidet skulle Sintef NBL bistå med sine kunnskaper for å redusere brannskader.Oppgaven var først ment å danne et grunnlag for et samarbeide mellom Forsikringsnæringen og Sintef NBL,men ble heller et pilotprosjekt for denne masteroppgaven. Definisjon I denne oppgaven er det nevnt forskjellige definisjoner på hva som gjør er brann stor. Det er også satt enegen definisjon på en stor brann som er branner med utbetalt erstatning på over 20 millioer NOK, ogdanner grunnlaget for de undersøkelsene som er gjort. Innhenting av data For å finne ut av hvorfor en stor brann blir stor er det hentet inn brannstatistikk fra både DSB og FNO. Ut fra definisjonen på en stor brann er det hentet ut en spesifisert statistikk fra DSB. For å finne ut av hvordan forsikringsnæringer jobber for å sikre seg mot store branner er det blitt holdt et intervju med IF skadeforsikring på Lysaker. For å si noe om brannforebyggende tiltak til store branner er det brukt tidligere undersøkelser innen brannsikkerhet av Sintef NBL. I tillegg er det beregnet effekten av noen tiltak ved et beregningsprogram som ser på brannskader i et brannscenario. I oppgaven er det valgt å utføre analysene av statistikken uten å være kritisk til deres grad av feilkilder. Selvom det kan se ut som noe av statistikken har noen mangler som gjør den mindre troverdig, er det fortsattgjort en konsekvent innsamling av data som viser til utviklingen av skadebilde i Norge. Det er også verdt åmerke seg at det beregningsprogrammet som er brukt for å se på effekten av brannforebyggende tiltak,ikke viser eksakt hvordan brannen utvikler seg, men gir en god tilnærming til hvor effektivtsikkerhetstiltakene fungerer i en brannsituasjon. Konklusjon Oppgaven var meningen å skulle gi et svar på hvorfor store branner blir store. Dette har vist seg å være vanskelig å gi et konkret svar på. De store brannene som er analysert i oppgaven har vist visse fellestrekk som ikke de små brannene har. Disse fellesestrekkene kan brukes til å spisse inn fokuset på brannsikring for å redusere akkurat denne type branner, men uansett hvor stort fokus en har på brannsikkerhet vil et bygg bestandig ha en brannrisiko.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleHvorfor store branner blir storenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record