Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLillegraven, Ingrid Nesbakkennb_NO
dc.contributor.authorLøvik, Ida Edrikke Orsethnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:27:12Z
dc.date.available2014-12-19T11:27:12Z
dc.date.created2010-11-24nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier372199nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231700
dc.description.abstractBREEAM er et britisk miljøklassifiseringsverktøy som brukes for å vurdere en bygnings bærekraftighet. Verktøyet stiller konkrete krav til bygninger og byggeprosjekter innenfor flere kategorier, og vurderer prosjektene ut i fra oppnåelse av disse kravene. Man får poeng for oppnåelse av kravene, og summen danner grunnlaget for  klassifiseringen. Det er tatt en beslutning om at BREEAM skal implementeres i Norge, og det er derfor behov for at verktøyet blir tilpasset norske forhold. Denne rapporten forsøker å svare på hvor godt terskelkrav og oppbygging av BREEAM samsvarer med forholdene i Norge. Oppgaven er begrenset til å se på kategoriene helse og innemiljø, energi, materialer, avfall og forurensing. Det er tatt utgangspunkt i manualen BREEAM Europe Commercial 2009 for vurdering av kravene som stilles i disse kategoriene, heretter kalt terkelkrav. Vurderingen er gjort på grunnlag av gitte tilpasningskriterier og norske forhold innenfor de ulike temaene. Det er lagt vekt på å vurdere om kravene som stilles er i samsvar med norsk praksis og lovverk, samt norske fokusområder innen miljøvennlig og bærekraftig bygging. Vurderingen av de ulike terskelkravene har resultert i forslag til endringer av formål, fremgangsmåte for poengoppnåelse og innhold. Det er også lagt fram forslag om nye krav samt foreslått at enkelte blir fjernet. En vurdering av kategoriene som en helhet har i tillegg resultert i forslag om endring av antall oppnåelige poeng for enkelte terskelkrav. Endringene som er foreslått er bakgrunn for et forslag til tilpassing av BREEAM til norske forhold, kalt BREEAM-N. Det er foretatt sensitivitetsanalyser på det foreslåtte verktøyet BREEAM-N og BREEAM Europe for å vurdere endringene som er foreslått, samt systemene som en helhet. Det er konkludert med at de foreslåtte endringene vil føre til et skjerpet system, og at det kreves mer for å oppnå et godt resultat i BREEAM-N enn i BREEAM Europe. Analysene viser at ved å prioritere kun utvalgte kategorier kan man vanskelig oppnå de beste sertifikatene, og at det er viktig å prestere innenfor de høyest vektede kategoriene for å oppnå et godt resultat. Helhetsinntrykket på bakgrunn av de vurderte kategoriene og systemets oppbygging er at BREEAM med mindre justeringer kan tilpasses Norge, og at dette er et velutviklet verktøy med gode løsninger.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO
dc.titleBREEAM Norge: et forslag til norsk tilpasning av utvalgte kategoriernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for bygg, anlegg og transportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel