Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMedalen, Tornb_NO
dc.contributor.authorHagen, Birgitnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:21:53Z
dc.date.available2014-12-19T11:21:53Z
dc.date.created2013-10-29nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier660329nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/231057
dc.description.abstractStamrute øst er en framtidig stamrute for kollektivtrafikk under planlegging i Trondheim. Med bakgrunn i de eksisterende analysene av Stamrute øst skal jeg undersøke mulighetene for byutvikling i området og følgende problemstilling er valgt: Hvilke effekter kan opprettelsen av Stamrute øst i Trondheim føre til sett i et byutviklingsperspektiv? Vurderingene viser at slik byutvikling og kollektivutbygging absolutt påvirker hverandre, slik som teorien også tilsier, men alt tyder på at utbyggere og kommunen må tørre å satse dersom det virkelig skal få avgjørende betydning. Analysene viser at utbygging med en tetthet på minst 6 boliger/dekar virker nødvendig for å få et stort nok kundegrunnlag, spesielt dersom en del kollektivreisende velger å benytte andre kollektivlinjer. Dette tilsvarer i følge beregningene nesten 12 000 nye boliger og 24 000 nye innbyggere. Kundegrunnlaget kan da fortsatt være litt svakt for betjening med noen buss- og banetyper, men bør kunne forsvares. Vurderingene antyder derimot at de store utbyggingsområdene på Brøset, Granåsen og Dragvoll trolig ikke vil ende med en tetthet mye høyere enn 6 boliger/dekar. En tetthet på 6 boliger/dekar eller mer er også det som skal til for at områdene kan kalles en kollektivtrafikkby. Undersøkelsene av behovet for et kollektivknutepunkt langs traséen for Stamrute øst resulterte i en konklusjon om at det, dersom det først skal anlegges et kollektivknutepunkt i de østlige bydelene, er mer behov for det ved Rotvoll enn langs traséen for Stamrute øst. Holdeplassen ved Dragvoll kan likevel tilrettelegges med større kapasitet enn en vanlig, enkel holdeplass. Den endelige lokaliseringen av holdeplassene langs Stamrute øst bør bestemmes etter nærmere detaljplanlegging av utbyggingsområdene, da antallet nye innbyggere og mulige kollektivreisende vil ha stor betydning når den optimale plasseringen skal bestemmes. Vurderingen av traséalternativer resulterte ikke i noen anbefaling av en ny trasé.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for byforming og planleggingnb_NO
dc.titleByutvikling langs Stamrute øst: en studie av forholdet mellom byutvikling og kollektivutbygging i Trondheimnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for byforming og planleggingnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel