Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDrevland, Frodenb_NO
dc.contributor.authorAusteng, Kjellnb_NO
dc.contributor.authorTorp, Olavnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:20:00Z
dc.date.available2014-12-19T11:20:00Z
dc.date.created2010-03-22nb_NO
dc.date.issuednb_NO
dc.identifier305124nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-92506-29-5nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/228070
dc.description.abstractRapporten starter med en kortfattet beskrivelse av nødvendig statistisk teori og noen sentrale sannsynlighetsfordelinger. Denne teoridelen følges opp med en beskrivelse av utvalgte metoder for estimering og beregning i forbindelse med usikkerhetsanalyser. Både analytisk modell og simulering er belyst. Det er gjort beregninger av formelverket for matematisk/statistisk beregning av tallgrunnlaget for analysene. Det konkluderes her med at de beregningene som foretas i for eksempel Trinnvis kalkulasjon og andre liknende analytiske metoder er svært robuste i forhold til avvik fra den virkelige sannsynlighetsfordelingen for de enkelte kostnadselementene. Et sentralt kapittel i rapporten er en analyse av hvor følsomme analyseresultatene er for feil i de estimerte inngangsdataene. Konklusjonene er at muligheten for og konsekvensene av grove feil er mye større når det gjelder estimering av inngangsdata enn de er når det gjelder antakelser om skjevhet i sannsynlighetsfordelingen, og også mye større enn de feil som gjøres i selve beregningsmodellen, enten man benytter analytisk modell eller simulering. Rapporten avsluttes med å beskrive grunnlaget for noen hjelpemidler som kan brukes som støtte i usikkerhetsanalysernb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherConcept-programmetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesConcept Rapport, 0804-5585; 11nb_NO
dc.titleUsikkerhetsanalyse - Modellering, estimering og beregningnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel