• Hvordan arkeologien kom til Trondheim 

      Berglund, Birgitta (DKNVS Skrifter, 0368-6310; 1998:2, Research report, 1998)
      Forfatteren ser på Selskabets eldste historie og dets videre utvikling når det gjelder antikvarisk og arkeologisk virksomhet. I tillegg gjør hun et utsyn utenfor Trondheimsmiljøet for å se hvordan arkeologi som vitenskap ...