• Rådgivere sin opplevelse med håndtering av konflikter 

      Grønnesby, Christina Værnes (Master thesis, 2011)
      Denne avhandlingen setter fokus på hvordan rådgivere innenfor helse, miljø og sikkerhet opplever håndtering av konflikter i arbeidslivet. Gjennom intervju med tre rådgivere får en et innblikk i hva de opplever som essensielt ...