• Frafall i videreående skole 

      Vassnes, Silvia (Master thesis, 2014)
      Temaet for denne masteroppgaven er frafall i videregående opplæring. Dette er et aktuelt tema, da kun 69% av de som går studieforberedende utdanningsprogram og 55% av de som går yrkesfaglig utdanningsprogram fullfører ...