• Tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel 

      Salen, Marte (Master thesis, 2020)
      I denne oppgaven har søkelyset blitt rettet mot elever med nedsatt hørsel og hvordan to lærere opplever og erfarer arbeidet med fenomenet. Formålet med denne studien har vært å belyse hvordan lærerne erfarer tilretteleggingen ...