• Tilbakemeldinger på arbeidsplassen 

      Sagen, Elisabeth. (Master thesis, 2020)
      Tittel: Tilbakemeldinger på arbeidsplassen. Bakgrunn: Rette større fokus mot ansattes opplevelser av tilbakemelding i organisasjoner. Her som et kommunikativt og relasjonelt fenomen. Formål: Formålet med studien har vært ...