• Augmented Reality som et pedagogisk verktøy 

      Rapp, Nora Therese (Master thesis, 2020)
      Høsten 2020 tas de nye læreplanene i bruk. Disse vektlegger å utdanne barn til å blant annet ha evne til refleksjon, og være utforskende og kreative. Augmented Reality (AR) er en teknologi som kan være nyttig til nettopp ...