• Fraværshelse - blir man frisk av å være syk? 

      Petersen, Linda Nenitta (Master thesis, 2011)
      Det gjennomgående temaet for dette kvalitative forskningsstudiet er "Fraværshelse". Tittelen på oppgaven er; "Fraværshelse – Blir man frisk av å være syk?" Prosjektet retter spørsmål rundt individets selvoppfatning og ...