• "Det er veldig krevende å stå i disse situasjonene" 

      Marit Mælen (Master thesis, 2020)
      Vold i skolen ses på som en av de mest komplekse og utfordrende problemene vi har i utdanningssystemet. Tidligere kvantitativ forskning indikerer at vold stadig er et økende problem i norsk skolehverdag. Selv om dette har ...