• Trening, etnisitet og sosial bakgrunn 

      Dahl, Hanne (Master thesis, 2012)
      I denne oppgaven er forskjeller i treningsvaner mellom majoritetselever og minoritetselever hovedfokus. I tillegg blir sosiale skillelinjer vurdert som en mulig faktor for elevenes valg av idrettsaktivitet. Dette skjer ut ...