• Fenomenet leder-medarbeiderrelasjon 

      Bah, Kanja (Master thesis, 2018)
      Denne studien tar utgangspunkt i fenomenet leder-medarbeiderrelasjon for å utforske hvilken betydning det har for kunnskapsmedarbeiderne. Hensikten med studien er å få økt forståelse for dette fenomenet. Dette gjør jeg ved ...