• Aktivitet for alle - helsefremmende aktivitet 

      Solhjem, Ingrid Kari (Master thesis, 2011)
      Et samfunnsvitenskaplig perspektiv i oppgaven er å ha fokus på samspill mellom samfunn, kultur og individ. Samfunnet behøver å legge til rette for helsefremmende adferd slik at dette blir et naturlig valg. Masteroppgaven ...