• Rusmisbrukende mødre og fokus på barn i rusbehandling 

      Eriksen, Hannah B. (Master thesis, 2019)
      Masterprosjektet er en kvalitativ studie som omhandler behandleres erfaringer i møte med rusmisbrukende mødre i rusbehandling, og deres barn. Studien søker å finne ut hvilket fokus ulike rusinstitusjoner har på barnet i ...