• Brukermedvirkning i arbeid med unge voksne i NAV 

      Abraha, Rahel Haile (Bachelor thesis, 2021)
      Unge voksne som ikke er i utdanning, arbeid eller opplæring blir sett med økende uro i Europa og representerer en økende sosial utfordring. Unge voksne under 30 år er også en prioritert målgruppe i NAV. Mange av de unge ...