• Saving the world one start-up at a time 

      Geving, Hanna Strand (Master thesis, 2019)
      Omstillingen til en grønnere og mer bærekraftig fremtid er i gang, men det er fortsatt en lang vei å gå. Økologisk forringelse og globale klimaendringer er blant de mest presserende sosiale problemene vi står overfor i ...