• Utredning om forholdet mellom sørsamisk språk, kultur og næring 

      Nygaard, Vigdis; Carlsson, Espen; Nilsen, Berit Therese (Research report, 2019)
      I denne studien har vi sett nærmere på og diskutert sammenhengene mellom sørsamisk språk, kultur og næring ved hjelp av fire kontrasterende caser, henholdsvis to forvaltningskommuner for språk med varierende fartstid (Snåsa ...