• Familier med endelig avslag på asylsøknaden 

      Solberg, Tonje (Master thesis, 2018)
      Denne masteroppgavens tema er familier med endelig avslag på asylsøknaden, som av ulike grunner blir boende på Norske mottak etter gitt utreise dato. Asyltematikken har de siste årene vært fremtredende i både mediebildet ...