• Diskriminering og sosial ekskludering av skeive med innvandrerbakgrunn 

      Eggebø, Helga; Karlstrøm, Henrik; Stubberud, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Denne artikkelen presenterer funn fra en undersøkelse om levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Med utgangspunkt i et interseksjonelt perspektiv analyserer vi 251 respondenters erfaringer med diskriminering ...