• De sunne omstillingene: En studie av en avdeling under endring 

   Kico, Emir (Master thesis, 2012)
   Sammendrag Denne oppgaven hadde som hensikt å studere sunne omstillinger, og vise noen av de ulike konsekvenser de medfører for ledelsen og de ansatte. En sunn omstilling ble definert gjennom Saksvik, Nytrø & Tvedt (2009) ...
  • Healthy organizational change (HOC) framework 

   Martinsen, Finn Nikos Lambrineas (Master thesis, 2013)
   Oppgaven hadde som hensikt å undersøke hvordan individuelle forskjeller i psykologisk kapital, i samspill med en sunn omstillingsprosess, spiller inn på hvordan ansatte opplever stress - målt med Psychological Capital ...