• Development of the neural representation of space 

   Bjerknes, Tale Litleré (Doctoral theses at NTNU;2018:170, Doctoral thesis, 2018)
   Hjernens navigasjonssystem består av flere typer nevroner, blant annet plassceller i hippocampus og gitterceller, hoderetningsceller og grenseceller i mediale entorhinale korteks (MEC), samt i pre- og parasubiculum. De ...
  • Grid cell dynamics in the medial entorhinal cortex 

   Wernle, Tanja (Doctoral theses at NTNU;2018:206, Doctoral thesis, 2018)
   Gittercelledynamikk i mediale entorhinal cortex Gittercelleaktivitet oppstår momentant når dyr beveger seg gjennom et miljø, og kan dermed være ansvarlig for hjernens posisjonsberegning. For å beregne avstand må ...