• Aerob utholdenhetstrening for bedret hjertefunksjon og helse hos oppdrettslaks. Prosjektperiode 1.6.2007 – 10.10.2008 

   Takle, Harald Rune; Kristensen, Torstein; Helland, Ståle Johannes; Grisdale-Helland, Barbara; Poppe, Trygve T; Tørud, Brit; Helgerud, Jan (Nofima rapportserie;, Research report, 2008)
   Prosjektet hadde som hovedmål å undersøke effekten av aerob utholdenhetstrening som metode for å bedre hjertefunksjon og helse hos laks. Prosjektet gav klare indikasjoner på at trening av lakseparr har positive effekter ...
  • Kurativ kateterbehandling av atrieflimmer 

   Ohm, Ole-Jørgen; Gjesdal, Knut; Rossvoll, Ole; Bugge, Einar; Berntsen, Rolf Frank; Vist, Gunn Elisabeth; Johansen, Marit; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   Atrieflimmer er den hyppigst forekommende hjerterytmeforstyrrelse av klinisk betydning, og berører ca 45 000 pasienter i Norge. Medikamentell behandling gir tilfredsstillende effekt hos flertallet, men man må se etter ...
  • Program for terrestrisk naturovervåking - Overvåking av jordvann. Sluttrapport 2000 

   Røsberg, Ingvald; Sjøbakk, Torill Eidhammer; Steinnes, Eiliv; Aamlid, Dan (Rapport fra skogforskningen;, Research report, 2001)
   I Program for Terrestrisk Naturovervåking (TOV) ble det samlet inn jordvann fra humussjiktet (5 cm), humusblandet mineraljord (15 cm) og mineraljord i 40 cm dybde på fire overvåkingsflater i 2000. Disse flatene ligger i ...