• MR fingerprinting og diagnostikk av prostatakreft 

      Dahl, Morten Finvold (Bachelor thesis, 2021)
      Prostatakreft er den vanligste kreftformen blant menn og er et problem som påvirker mange liv. For å diagnostisere sykdommen har det vært en økning av kvantitativ MR de siste årene. Fortsatt er det ikke utviklet et ...