• Radiografers legemiddelhåndtering - en pilotstudie 

      Næss, Ola Hellingsrud; Aasand, Martine Strand; Rusandu, Albertina (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Innledning: Radiografiens fagområder er i konstant utvikling. Det setter krav til utdanningen, til arbeidsgiver og til profesjonsutøveren som skal forsikre seg om at kunnskaper og ferdigheter er ajour,og at man holder høy ...