• In-hospital Cardiac Arrest Causes, Recognition and Survival 

      Bergum, Daniel (Doctoral theses at NTNU;2016:99, Doctoral thesis, 2016)
      Hjertestans på sykehus – En studie av underliggende årsaker. Tre studier ligger til grunn for denne avhandlingen. I disse studiene har vi gransket årsakene til hjertestans som oppstår plutselig og uventet inne på sykehus. ...