• “Arbeidshelse og pasientsikkerhet - to sider av samme sak?” 

   Aune, Sara Sindquist (Bachelor thesis, 2019)
   Innledning​: Fagartikkelen tar for seg helsepersonells opplevelse av oversikt og pasientsikkerhet under en endringsprosess for å se hvilke innvirkninger slike endringer har på arbeidshelsen. Denne studien undersøker hvilken ...
  • Den hypoterme traumepasienten 

   Guslund, Marie Mellegård (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Den hypoterme traumepasienten. Hensikt: Å avdekke hva sykepleier kan gjøre for å avdekke og forebygge hypotermi hos traumepasienter. Problemstilling: Hvordan kan sykepleier forebygge og behandle hypotermi hos ...
  • Den motiverende endringen – livsstilsendringer for hjerteinfarktpasienter 

   Nordvik, Sara Leine (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Den motiverende endringen – livsstilsendringer for hjerteinfarktpasienter Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke om sykepleiere kan bidra med å hjelpe pasienter som har gjennomgått et hjerteinfarkt, ...
  • Mestring og livskvalitet med stomi 

   Østlyng, Marianne Weirud (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Mestring og livskvalitet med stomi Hensikt: Hensikten med denne oppgaven er å identifisere hvilke faktorer som bidrar til mestring og opprettholdelse av livskvalitet hos pasienter som har gått gjennom en stomioperasjon, ...
  • Rusmiddelavhengige pasienter i sykehus – en misforstått pasientgruppe 

   Kirste, Johan Andre Aarstrand (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Rusmiddelavhengige pasienter - en misforstått pasientgruppe. Hensikt: Undersøke hvordan sykeleires holdninger og kunnskap om rusmiddelavhengige pasienter, kan være faktorer som spiller inn i deres ivaretakelse av ...
  • Seksualitet - et neglisjert tema i veiledning til ryggmargskadde pasienter 

   Haukeland, Julie (Bachelor thesis, 2018)
   Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier veilede pasienter med ryggmargsskade slik at de kan ivareta sin seksuelle helse?» Hensikt: Få bedre innsikt i hvordan sykepleier kan veilede og hvilke faktorer og forhold som vil ...
  • Sykepleie til smitteisolerte pasienter 

   Gabrielsen, Susanne Louise (Bachelor thesis, 2019)
   Tittel: Sykepleie til smitteisolerte pasienter. Hensikt: Undersøke om pasienter som smitteisoleres opplever at isoleringen går på bekostning av psykososiale behov, og belyse hvordan sykepleier kan bidra til å ivareta disse ...
  • Teknologi og menneskelige møter - ja takk begge deler! 

   Resell, Marit Johanne (Bachelor thesis, 2018)
   Innledning Hensikten med denne studien var å undersøke om den teknologiske utviklingen, som i dette tilfelle er hjemmerapportering med programmet GoTreatIt (heretter kalt GTI), vil få konsekvenser for sykepleier-pasien ...
  • Tidlig identifisering av sepsis 

   Nilsen, Ida Therese (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikten er å belyse hvordan sykepleierne kan bidra med tidlig identifisering av sepsis, hos eldre pasienter over 65 år. Formålet er å øke kunnskapen og bevisstheten om sepsisutvikling, slik at sykepleieren kan ...
  • Å være ungdom når mor eller far blir diagnostisert med kreft 

   Tveitnes, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Introduksjon: Denne bacheloroppgaven handler om sykepleiers møte med ungdom i rollen som pårørende, når mor eller far blir diagnostisert med kreft. Når en forelder blir syk, vil det ramme hele familien. Oppgaven fokuserer ...