• Aktivitetsbasert pedagogikk : en studie av bachelorstudenters utvikling av handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk 

   Hjelle, Kari Magrete; Munkner, Diana; Alsaker, Sissel (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Målet med artikkelen er å synliggjøre hvordan bachelorstudenter i ergoterapi kan utvikle profesjonell handlingskompetanse gjennom aktivitetsbasert pedagogikk. På bakgrunn av dette gjennomførte vi kvalitative fokusgruppeintervju ...
  • Klinisk fagring som ein kompetanseutviklande metode i kommunehelsetenesta - sjukepleiarar og leiarar sine erfaringar 

   Hynne, Astrid Bjørnerheim; Torjuul, Kirsti; Paulsen, Bente (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The purpose of this study was to investigate the experiences of nurses and managers of a clinical circle as a method of competence development, and the way working conditions and contextual factors in the municipality ...
  • Læring og kompetanseutvikling i kommunehelsetenesta - ein intervjustudie av kreftsjukepleiarar 

   Hynne, Astrid Bjørnerheim; Kvangarsnes, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Learning and competence development in community health service – an interview study of cancer nurses The number of cancer patients is expected to increase 30% by 2020. To meet the needs of seriously ill and dying cancer ...
  • Materialitet, makt og mening / Det som sitter i veggene 

   Sørbø, Jan Inge; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sæther, Wigdis Helen (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Rommet ser ut til spille en viktig rolle når man informerer om helse. Et forskningsprosjekt i samarbeid mellom Høgskolene Sør-Trøndelag, Molde og Volda har invitert en gruppe pårørende til mennesker med demens til ...
  • Sykepleieres erfaringer med innføring av sykepleiediagnoser : 

   Nøst, Torunn Hatlen; Blekken, Lene Elisabeth; Andre, Beate (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Background: Studies have shown that use of nursing diagnoses can improve quality of documented assessments, quality of described interventions and outcomes, and that they facilitate communication and continuity between ...
  • Teater som danning i helseprofesjonene 

   Sæther, Wigdis Helen; Sørbø, Jan Inge; Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Healthcare workers who watch a theatre play about dementia, gain experiential knowledge about living with dementia. In this essay we discuss the nature of this knowledge in light of the concept of bildung. This discussion ...