• Helsebiblioteket.no 

   Nylenna, Magne; Strand, Grete; Tell, Grethe S.; Forland, Frode; Røttingen, John-Arne (Journal article; Peer reviewed, 2008)
  • Komplekse problemstillinger – allmennlegens ekspertområde 

   Getz, Linn Okkenhaug; Hjørleifsson, Stefan; Saxtrup, Niels; Hvas, Lotte (Journal article; Peer reviewed, 2021)
  • Kvalitet og produktivitet i norske sykehus 

   Kittelsen, Sverre A.C.; Anthun, Kjartan Sarheim; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I følge økonomisk teori vil sterke incentiver knyttet til kostnadsreduksjon kunne gå på bekostning av tjenestenes kvalitet, i det minste hvis tjenesteprodusentene driver effektivt, og incentiver knyttet til kvantitet bør ...