• Sammenheng mellom ADL og kulturell deltakelse 

      Øfsti Schjetne, Jørgen (Bachelor thesis, 2020)
      SAMMENDRAG Bakgrunn. I fremtiden vil det bli stadig flere eldre mennesker i Norge. Disse vil møte utfordringer i form av ulike diagnoser og redusert funksjon i sine daglige liv. Det er derfor viktig å se på hva som kan ...