Now showing items 2159-2178 of 2253

  • Variations in levels of care between nursing home patients in a public health care system 

   Døhl, Øystein; Garåsen, Helge; Kalseth, Jorid; Magnussen, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Veiledning av pasienter med diabetes type 2 om kosthold og fysisk aktivitet 

   Dahl, Miriam (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn for oppgaven: Diabetes type 2 er en utbredt folkesykdom, som utgjør store helsekostnader verden over, og kan gi store helseutfordringer for den rammede. I behandlingen av diabetes type 2 står livsstilsendringer ...
  • Veiledning som forebygger underernæring i Namibia 

   Lorgen, Hannah (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon FN sitt andre bærekraftsmål for 2030 er å utrydde sult. Likevel er rundt 820 millioner mennesker i verden underernærte. Det er også 22% av alle barn under 5 år. Underernæring er en av hovedårsakene til ...
  • Veiledning: ADHD og rus 

   Kristoffersen, Hanna (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Veiledning: ADHD og rus Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleiere kan veilede unge pasienter med ADHD som i tillegg sliter med rusavhengighet til å føle at de mestrer hverdagen best ...
  • Veiledningskompetanse blant sykepleiere i Nepal 

   Knoph, Marie (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Det pågår en diabetesepidemi i den sørlige delen av Asia som også rammer Nepal. Nepalsk helsevesen står ovenfor store utfordringer med å forebygge og behandle diabetes mellitus type 2, og sykepleierne har ...
  • Venøse leggsår i hjemmesykepleien 

   Gundersen, Kristine (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: «Venøse leggsår i hjemmesykepleien» Hensikt: Å belyse faktorer som er viktige for sårtilheling hos brukere med venøse leggsår i hjemmesykepleien, og hvordan sykepleier kan fremme disse. Problemstilling: «Hvordan ...
  • VENØSE LEGGSÅR: Fra et sykepleieperspektiv: Hvilke fordeler synligjøres ved bruk av behandlingsstrømper som kompresjonsbehandling for venøse leggsår? 

   Søvik, Gaute Skålnes (Bachelor thesis, 2021)
   Introduksjon: Bakgrunn for studien er at en medisinsk klinikk i spesialisthelsetjenesten ønsket å få belyst bruken av behandlingsstrømper ved venøse leggsår. Venøse leggsår er sår som er forårsaket av en form for venøs ...
  • Verdig død hos hjemmeboende pasienter med kreftsykdom. 

   Huber, Katinka Elisabeth (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Tittel Verdig død hos hjemmeboende pasienter med kreftsykdom. Hensikt Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan sykepleiere kan fremme en verdig død hos pasienter med kreftsykdom, som ønsker å dø i eget ...
  • Verdig død hos hjemmeboende pasienter med kreftsykdom. 

   Huber, Katinka Elisabeth (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel Verdig død hos hjemmeboende pasienter med kreftsykdom. Hensikt Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan sykepleiere kan fremme en verdig død hos pasienter med kreftsykdom, som ønsker å dø i eget hjem. ...
  • Verdig hjemmedød for kreftsyke pasienter 

   Hogstad, Marit (Bachelor thesis, 2021)
   Sammendrag Bakgrunn: Kreft er den hyppigste dødsårsaken i Norge og mindre enn 20% av disse dør i eget hjem. Det er viktig at sykepleier har kompetanse om grunnleggende palliasjon. Den norske regjeringen har som mål at ...
  • Verdighet i et flerkulturelt samfunn 

   Østermann, Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Å få forståelse for hva mennesker med en annen etnisk bakgrunn legger i begrepet verdighet, og å undersøke hvordan sykepleier kan opparbeide seg tilstrekkelig kulturkompetanse som kan bidra til ivaretakelse av ...
  • "Vi er også mennesker" - Mestring av stress blant sykepleiere på barnemottaket 

   Henriksen, Lotte Amrei Oladatter (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Stress er et kjent fenomen blant helsepersonell, og kan føre til negative konsekvenser. Formålet med studien er å finne ut hvordan sykepleiere på barnemottak mestrer stress. Ved å belyse dette, kan det bidra ...
  • "Vi møtes på tvers og ser hva vi kan få til sammen" - Ansattes erfaringer fra et tverrfaglig forum i psykisk helsearbeid 

   Elstad, Toril Anne; Antonsen, Stig; Tillerli, Helge; Storli, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen er basert på en kvalitativ studie av ansattes erfaringer med å delta i et faglig forum som skal bidra til god samhandling på tvers av ulike tjenester innen psykisk helsearbeid. Tre fokusgruppeintervju ble ...
  • Vigorous Physical Activity in Psoriatic Arthritis 

   Thomsen, Ruth Stoklund (Doctoral theses at NTNU;2020:21, Doctoral thesis, 2020)
   Psoriasis artritt (PsA) er en kronisk inflammatorisk leddsykdom assosiert til psoriasis. Sykdommen karakteriseres av leddbetennelse (artritt), betennelse i ryggsøylen (spondylitt), betennelse i senefester (entesitt), smerte ...
  • ‘Violence exists to show manhood’: Nepali men’s views on domestic violence – a qualitative study 

   Pun, Kunta Devi; Tjomsland R, Tine; Infanti, Jennifer; Darj, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background: There is significant evidence of the prevalence and factors associated with domestic violence in high and low-income country settings. However, men’s views on domestic violence are still understudied and have ...
  • Visual Exploration and Cohort Identification of Acute Patient Histories Aggregated from Heterogeneous Sources 

   Sætre, Rune; Nytrø, Øystein; Nordbø, Stein Jakob; Steinsbekk, Aslak (Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2016)
   How can we use information visualization to support retrospective, exploratory analysis of collections of histories for patients admitted to acute care? This paper describes a novel design for visual cohort identification ...
  • Vitamin B6 catabolism and lung cancer risk: Results from the Lung Cancer Cohort Consortium (LC3) 

   Zuo, Hui; Ueland, Per Magne; Midttun, Øivind; Tell, Grethe S.; Fanidi, Anouar; Zheng, Wei; Shu, Xiao-Ou; Xiang, Yong-Bing; Wu, Jie; Prentice, Ross L.; Pettinger, Mary; Thomson, Cynthia A.; Giles, Graham G.; Hodge, Allison M.; Cai, Qiuyin; Blot, William J.; Johansson, Mikael B.; Hultdin, Johan; Grankvist, Kjell; Stevens, Victoria L.; McCullough, Marjorie L.; Weinstein, Stephanie J.; Albanes, Demetrius; Ziegler, Regina G.; Freedman, Neal David; Caporaso, Neil E.; Langhammer, Arnulf; Hveem, Kristian; Næss, Marit; Buring, Julie E.; Lee, I-Min; Gaziano, John Michael; Severi, Gianluca; Zhang, Xuehong; Stampfer, Meir Jonathan; Han, Jiali; Zeleniuch-Jacquotte, Anne; Marchand, Loïc Le; Yuan, Jian-Min; Wang, Renwei; Koh, Woon-Puay; Gao, Yutang; Ericson, Ulrika C.; Visvanathan, Kala; Jones, Michael R.; Relton, Caroline Laura; Brennan, Paul J.; Johansson, Mattias; Ulvik, Arve (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background Increased vitamin B6 catabolism related to inflammation, as measured by the PAr index (the ratio of 4-pyridoxic acid over the sum of pyridoxal and pyridoxal-5'-phosphate), has been positively associated with ...
  • Vitamin D and cognitive function: A Mendelian randomisation study 

   Maddock, Jane; Zhou, Ang; Cavadino, Alana; Kuźma, Elżbieta; Bao, Yanchun; Smart, Melissa C.; Saum, Kai-Uwe; Schöttker, Ben; Engmann, Jorgen; Kjærgaard, Marie; Karhunen, Ville; Zhan, Yiqiang; Lehtimäki, Terho; Rovio, Suvi P.; Byberg, Liisa; Lahti, Jari; Marques-Vidal, Pedro; Sen, Abhijit; Perna, Laura; Schirmer, Henrik; Singh-Manoux, Archana; Auvinen, Juha; Hutri-Kähönen, Nina; Kähönen, Mika; Kilander, Lena; Räikkönen, Katri; Melhus, Håkan; Ingelsson, Erik; Guessous, Idris; Petrovic, Katja E.; Schmidt, Helena; Schmidt, Reinhold; Vollenweider, Peter; Lind, Lars; Eriksson, Johan G.; Michaëlsson, Karl; Raitakari, Olli T; Hägg, Sara; Pedersen, Nancy L.; Herzig, Karl-Heinz; Järvelin, Marjo-Riitta; Veijola, Juha; Kivimäki, Mika; Jorde, Rolf; Brenner, Hermann; Kumari, Meena; Power, Chris; Llewellyn, David J.; Hyppönen, Elina (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The causal nature of the association between hypovitaminosis D and poor cognitive function in mid- to later-life is uncertain. Using a Mendelian randomisation(MR) approach, we examined the causal relationship between 25(OH)D ...
  • Vitamin D and lung function decline in adults with asthma: the HUNT study 

   Brumpton, Ben Michael; Langhammer, Arnulf; Henriksen, Anne Hildur; Camargo, Carlos Arturo; Chen, Yue; Romundstad, Pål Richard; Mai, Xiao-Mei (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   We investigated whether low 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) levels were associated with more lung function decline in adults with asthma and whether this association was modified by smoking status or inhaled corticosteroid ...