• Variation in serum PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9), cardiovascular disease risk, and an investigation of potential unanticipated effects of PCSK9 inhibition 

   Brumpton, Ben Michael; Fritsche, Lars; Zheng, Jie; Nielsen, Jonas Bille; Mannila, Maria Nastase; Surakka, Ida; Rasheed, Humaira; Vie, Gunnhild Åberge; Graham, Sarah E.; Gabrielsen, Maiken Elvestad; Laugsand, Lars Erik; Aukrust, Pål; Vatten, Lars Johan; Damås, Jan Kristian; Ueland, Thor; Janszky, Imre; Zwart, John-Anker; van't Hooft, Ferdinand M.; Seidah, Nabil Georges; Hveem, Kristian; Willer, Cristen; Smith, George Davey; Åsvold, Bjørn Olav (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9) inhibitors reduce serum LDL (low-density lipoprotein) cholesterol (LDL-C) by increasing uptake in the liver. Although some long-term trials have evaluated their safety, ...
  • Variation in the practice of tracheal intubation in Europe after traumatic brain injury: a prospective cohort study 

   Gravesteijn, BY; Sewalt, C.; Ercole, Ari; Lecky, Fiona; Menon, David; Steyerberg, Ewout W; Maas, AIR; Lingsma, Hester F; Klimek, Magdalena; Vik, Anne; Andelic, Nada; Andreassen, Lasse; Anke, Audny; Frisvold, Shirin; Helseth, Eirik; Røise, Olav; Røe, Cecilie; Schirmer-Mikalsen, Kari; Sandrød, Oddrun; Borgen Lund, Stine (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Traumatic brain injury patients frequently undergo tracheal intubation. We aimed to assess current intubation practice in Europe and identify variation in practice. We analysed data from patients with traumatic brain injury ...
  • Variations in levels of care between nursing home patients in a public health care system 

   Døhl, Øystein; Garåsen, Helge; Kalseth, Jorid; Magnussen, Jon (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  • Veiledning som forebygger underernæring i Namibia 

   Lorgen, Hannah (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon FN sitt andre bærekraftsmål for 2030 er å utrydde sult. Likevel er rundt 820 millioner mennesker i verden underernærte. Det er også 22% av alle barn under 5 år. Underernæring er en av hovedårsakene til ...
  • Veiledning: ADHD og rus 

   Kristoffersen, Hanna (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel: Veiledning: ADHD og rus Hensikt: Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan sykepleiere kan veilede unge pasienter med ADHD som i tillegg sliter med rusavhengighet til å føle at de mestrer hverdagen best ...
  • Veiledningskompetanse blant sykepleiere i Nepal 

   Knoph, Marie (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Det pågår en diabetesepidemi i den sørlige delen av Asia som også rammer Nepal. Nepalsk helsevesen står ovenfor store utfordringer med å forebygge og behandle diabetes mellitus type 2, og sykepleierne har ...
  • Verdig død hos hjemmeboende pasienter med kreftsykdom. 

   Huber, Katinka Elisabeth (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Tittel Verdig død hos hjemmeboende pasienter med kreftsykdom. Hensikt Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan sykepleiere kan fremme en verdig død hos pasienter med kreftsykdom, som ønsker å dø i eget ...
  • Verdig død hos hjemmeboende pasienter med kreftsykdom. 

   Huber, Katinka Elisabeth (Bachelor thesis, 2020)
   Tittel Verdig død hos hjemmeboende pasienter med kreftsykdom. Hensikt Hensikten med denne oppgaven er å belyse hvordan sykepleiere kan fremme en verdig død hos pasienter med kreftsykdom, som ønsker å dø i eget hjem. ...
  • Verdighet i et flerkulturelt samfunn 

   Østermann, Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Å få forståelse for hva mennesker med en annen etnisk bakgrunn legger i begrepet verdighet, og å undersøke hvordan sykepleier kan opparbeide seg tilstrekkelig kulturkompetanse som kan bidra til ivaretakelse av ...
  • "Vi er også mennesker" - Mestring av stress blant sykepleiere på barnemottaket 

   Henriksen, Lotte Amrei Oladatter (Bachelor thesis, 2020)
   Introduksjon: Stress er et kjent fenomen blant helsepersonell, og kan føre til negative konsekvenser. Formålet med studien er å finne ut hvordan sykepleiere på barnemottak mestrer stress. Ved å belyse dette, kan det bidra ...
  • "Vi møtes på tvers og ser hva vi kan få til sammen" - Ansattes erfaringer fra et tverrfaglig forum i psykisk helsearbeid 

   Elstad, Toril Anne; Antonsen, Stig; Tillerli, Helge; Storli, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen er basert på en kvalitativ studie av ansattes erfaringer med å delta i et faglig forum som skal bidra til god samhandling på tvers av ulike tjenester innen psykisk helsearbeid. Tre fokusgruppeintervju ble ...
  • Vigorous Physical Activity in Psoriatic Arthritis 

   Thomsen, Ruth Stoklund (Doctoral theses at NTNU;2020:21, Doctoral thesis, 2020)
   Psoriasis artritt (PsA) er en kronisk inflammatorisk leddsykdom assosiert til psoriasis. Sykdommen karakteriseres av leddbetennelse (artritt), betennelse i ryggsøylen (spondylitt), betennelse i senefester (entesitt), smerte ...
  • ‘Violence exists to show manhood’: Nepali men’s views on domestic violence – a qualitative study 

   Pun, Kunta Devi; Tjomsland R, Tine; Infanti, Jennifer; Darj, Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Background: There is significant evidence of the prevalence and factors associated with domestic violence in high and low-income country settings. However, men’s views on domestic violence are still understudied and have ...
  • Visual Exploration and Cohort Identification of Acute Patient Histories Aggregated from Heterogeneous Sources 

   Sætre, Rune; Nytrø, Øystein; Nordbø, Stein Jakob; Steinsbekk, Aslak (Chapter; Conference object; Peer reviewed, 2016)
   How can we use information visualization to support retrospective, exploratory analysis of collections of histories for patients admitted to acute care? This paper describes a novel design for visual cohort identification ...
  • Vitamin B6 catabolism and lung cancer risk: Results from the Lung Cancer Cohort Consortium (LC3) 

   Zuo, Hui; Ueland, Per Magne; Midttun, Øivind; Tell, Grethe S.; Fanidi, Anouar; Zheng, Wei; Shu, Xiao-Ou; Xiang, Yong-Bing; Wu, Jie; Prentice, Ross L.; Pettinger, Mary; Thomson, Cynthia A.; Giles, Graham G.; Hodge, Allison M.; Cai, Qiuyin; Blot, William J.; Johansson, Mikael B.; Hultdin, Johan; Grankvist, Kjell; Stevens, Victoria L.; McCullough, Marjorie L.; Weinstein, Stephanie J.; Albanes, Demetrius; Ziegler, Regina G.; Freedman, Neal David; Caporaso, Neil E.; Langhammer, Arnulf; Hveem, Kristian; Næss, Marit; Buring, Julie E.; Lee, I-Min; Gaziano, John Michael; Severi, Gianluca; Zhang, Xuehong; Stampfer, Meir Jonathan; Han, Jiali; Zeleniuch-Jacquotte, Anne; Marchand, Loïc Le; Yuan, Jian-Min; Wang, Renwei; Koh, Woon-Puay; Gao, Yutang; Ericson, Ulrika C.; Visvanathan, Kala; Jones, Michael R.; Relton, Caroline Laura; Brennan, Paul J.; Johansson, Mattias; Ulvik, Arve (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background Increased vitamin B6 catabolism related to inflammation, as measured by the PAr index (the ratio of 4-pyridoxic acid over the sum of pyridoxal and pyridoxal-5'-phosphate), has been positively associated with ...
  • Vitamin D and cognitive function: A Mendelian randomisation study 

   Maddock, Jane; Zhou, Ang; Cavadino, Alana; Kuźma, Elżbieta; Bao, Yanchun; Smart, Melissa C.; Saum, Kai-Uwe; Schöttker, Ben; Engmann, Jorgen; Kjærgaard, Marie; Karhunen, Ville; Zhan, Yiqiang; Lehtimäki, Terho; Rovio, Suvi P.; Byberg, Liisa; Lahti, Jari; Marques-Vidal, Pedro; Sen, Abhijit; Perna, Laura; Schirmer, Henrik; Singh-Manoux, Archana; Auvinen, Juha; Hutri-Kähönen, Nina; Kähönen, Mika; Kilander, Lena; Räikkönen, Katri; Melhus, Håkan; Ingelsson, Erik; Guessous, Idris; Petrovic, Katja E.; Schmidt, Helena; Schmidt, Reinhold; Vollenweider, Peter; Lind, Lars; Eriksson, Johan G.; Michaëlsson, Karl; Raitakari, Olli T; Hägg, Sara; Pedersen, Nancy L.; Herzig, Karl-Heinz; Järvelin, Marjo-Riitta; Veijola, Juha; Kivimäki, Mika; Jorde, Rolf; Brenner, Hermann; Kumari, Meena; Power, Chris; Llewellyn, David J.; Hyppönen, Elina (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The causal nature of the association between hypovitaminosis D and poor cognitive function in mid- to later-life is uncertain. Using a Mendelian randomisation(MR) approach, we examined the causal relationship between 25(OH)D ...
  • Vitamin D and lung function decline in adults with asthma: the HUNT study 

   Brumpton, Ben Michael; Langhammer, Arnulf; Henriksen, Anne Hildur; Camargo, Carlos Arturo; Chen, Yue; Romundstad, Pål Richard; Mai, Xiao-Mei (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   We investigated whether low 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) levels were associated with more lung function decline in adults with asthma and whether this association was modified by smoking status or inhaled corticosteroid ...
  • Vitamin D and stress urinary incontinence in pregnancy: a cross-sectional study 

   Stafne, Signe Nilssen; Mørkved, Siv; Gustafsson, Miriam Katarina; Syversen, Unni; Stunes, Astrid Kamilla; Salvesen, Kjell Å; Johannessen, Hege Hølmo (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Objective To assess the association between levels of vitamin D and urinary incontinence (UI) in pregnancy. Design A cross‐sectional study. Secondary analysis of a randomised controlled trial. Setting Two university ...
  • Vitamin D status and healthrelated quality of life in pregnancy - impact of exercise 

   Gustafsson, Miriam K. (Doctoral theses at NTNU;2018:353, Doctoral thesis, 2018)