• OBJECTIVELY MEASURED WORK INTENSITY IN HOME CARE WORKERS: IMPACT OF AGE 

      Ofomah, Olisaemeka Emmanuel (Master thesis, 2021)
      ABSTRAKT Formål Hovedmålet var å forstå om arbeidskrav til hjemmearbeidere i primæromsorgen i en stor norsk kommune blir justert i henhold til fysisk kapasitet, alder, og bruker eldre arbeidstakere mer tid på det høyeste ...